Scultura museo d'arte costarricenze San Josè Costarica

Sculrura museo arte costarricense San Josè Costarica

Museo d’arte Costaricense, San Josè di Costarica